Download free targets -

Bullseye skive med 2 cm cirkelafstand og 1 cm gitter
Bullseye target with 2 cm circle spacing and 1 cm grid

Bullseye skive med 1" cirkelafstand og 1/4" gitter
Bullseye target with 1" circle spacing and 1/4" grid