Forrige side Til forsiden Næste side
Til sidens bund
Publikation logo
 
Luk Tryk her for at lukke browservinduet

RANDERS : REMISEN

Aktivitetshuset Remisen ligger i Tøjhushavekvarteret i den vestlige del af Randers. Aktivitetshuset er indrettet som led i det kvarterløft, der i årene 1996-2003 er gennemført i det meget blandede og lidt forsømte kvarter ned mod Randers Fjord.

Remisen er indrettet som en genanvendelse af for ladte remisebygninger suppleret med en ny tilbygning. Ud over møde- og udstillingslokaler rummer huset fine faciliteter for idrætsudøvelse.

Huset styres af ”Fonden Beboerhuset Tøjhushaven”, hvis stifter er Randers Kommune. Fondens formål er at etablere og drive et beboer- og aktivitetshus i Tøjhushavekvarteret i Randers. Dette sker ved udlejning af lokaler og faciliteter til beboerne, foreninger og institutioner i kvarteret.

Herudover er der mulighed for at udleje lokaler og faciliteter til andre foreninger og institutioner med henblik på at forbedre udbudet af kulturelle aktiviteter i Randers. 

Arkitektonisk kvalitet
Huset er et nyt hus i en god arkitektonisk kvalitet, fint indpasset mellem den tidligere remise – der i dag fungerer med sportshal og værksted – og den gamle ombyggede kunstbygning. Husets disponering, materialevalg og detaljering er i god overensstemmelse med husets funktion med plads for aktiviteter og samvær.

Husets ubehandlede, bærende træsøjler, synlige installationer og de rå materialeoverflader giver en god atmosfære, der signalerer, at huset bliver smukkere af at blive brugt.

Den store sal har et fint lysindfald gennem facadens lameller, der sammen med ovenlyset i taget giver et varierende lysspil.

Fællesspisning
En væsentlig proces, som huset har igangsat, er en genoplivning af den gamle tankegang om fællesspisning – at lære hinanden at kende – ikke kun til fest – men på hverdage. Desuden er det ikke de samme mennesker, man møder, hvilket fører til holdningsændringer, der igen skaber flere aktiviteter. Aktiviteterne trækker i dag folk til fra andre bydele i Randers.

Foto
1 Det store fællesrum

Foto
2 Grafisk identitet

Foto
3 Indgangsparti med den gamle remise til højre
 

Foto
4 Indgangsparti

 

Tegning
Se billede i fuld størrelse

 

Foto
5 Sportshal i den gamle remise

Foto
6 Udearealer ved østfacade

Foto
7 Synliggørelse af bygningsøkologien

 

Randers | Remisen
   
Navn: Remisen Beboer- og Aktivitetshus i Randers
Adresse: J. V. Martins Plads 3, 8900 Randers
Bygherre/ejer: Fonden Beboerhuset Tøjhushaven
Driftorganisation: Fonden Beboerhuset Tøjhushaven
Kontaktperson: Bent Olesen, FOF Randers Villy Sørensen, telefon 8642 3929
Opførelsesår: 2003 / 2004
Arkitekt:  Caspersen og Krogh, arkitekter m.a.a.
Udbudsform: Indbudt licitation
Byggeudgift: 12,9 mio. kr.
Finansiering opførelse: Stat (byfornyelse, forsøgsmidler), Kommune, Lokaleog Anlægsfonden, Nordvestjysk Center for Vedvarende Energi
Etageareal: 1.012 m2
Antal primære rum: 3
Bygningsøkologiske tiltag: Solceller til el, papiruld, træbeklædning 
Bygningsdrift: 400.000 kr. afsat årligt
Antal årlige brugere: 23.000 
Tilgængelighed for alle: Til huset, og delvist internt i huset
   
Hjemmeside: Nej

Denne side er kapitel 16 af 21 til publikationen "Aktivitetshuse i byfornyelsen". Version nr. 1 af 26-08-2006
Publikationen kan findes på adressen http://www.social.dk/netpublikationer/2006/p10akt1808/index.htm
© Socialministeriet 2006
Luk Tryk her for at lukke browservinduet
 
Til sidens Top
Forrige side Til forsiden Næste side